Les-overeenkomst en algemene voorwaarden

gitaarles Wilfred van der Kluft

Gitaarles

  • Een les duurt 0.30 uur, de frequentie van de lessen wordt in overleg bepaald.
  • Bij de eerste les wordt het gratis lesboek of de App verstrekt. Het lesboek en de App is persoonlijk en alleen bestemd voor de gitaar leerling. Het lesboek kopiëren en verstrekken aan anderen is niet toegestaan.
  • Een geplande les dient uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch of via de mail afgezegd te worden. Te late of geen afzegging heeft tot gevolg dat de les betaald dient te worden of geregistreerd wordt als ‘gevolgd’ bij een 10 rittenkaart of jaarabonnement.
  • Indien de les vanuit de docent wordt afgezegd dan wordt deze uiteraard niet in rekening gebracht of geregistreerd als ‘gevolgd’.
  • De 10-rittenkaart geeft recht op 10 gitaarlessen. Een jaarabonnement geeft recht op 40 lessen. De 10 resp. 40 lessen dienen te zijn gevolgd binnen 1 jaar, vanaf de datum van de eerste les. Niet gevolgde lessen vervallen na 1 jaar.
  • Er vindt geen terugbetaling plaats van niet gevolgde lessen. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Dit is ter beoordeling aan Wilfred van der Kluft.

 

Lesgeld en betaling

  • De kosten van een les, 10-rittenkaart of jaarabonnement staan op de website www.wilfredvanderkluft.nl.
  • Een proefles is gratis.
  • Betaling van een losse les vindt plaats na afloop van de betreffende les.
  • Betaling van een 10 rittenkaart of jaarabonnement vindt plaats voorafgaand aan de eerste les. Het bedrag dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de eerste les te zijn bijgeschreven op de betaalrekening van Wilfred van der Kluft.

Indien men zich niet houdt aan (één van) bovengenoemde voorwaarden, dan kan de les-overeenkomst per direct worden verbroken, zonder dat daardoor recht ontstaat op terugbetaling van lesgeld.

Door aanvang van de eerste les verklaart u zich akkoord met deze les-overeenkomst en de gestelde voorwaarden.